Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.266 NHÀ PHÂN PHỐI AN GIA TUYỂN DỤNG 02 LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.210 CÔNG TY TNHH MTV AGRIA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE BÁN TẢI, LÁI XE CHO GIÁM ĐỐC VÀ GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty TNHH Gas An Phú MÃ SỐ 20.184 TUYỂN DỤNG LÁI XE BỒN CHỜ GAS Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: 20.184 Tỉnh Gia Lai

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ: 20.157 CÔNG TY CHĂN NUÔI BÒ THỊT BÒ SỮA TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN LÁI XE THỨC ĂN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/04/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

11/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.147 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 LÁI XE, 03 PHỤ XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.140 TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY NỘI THẤT LAN ĐÀI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

17/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.130 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ADS TUYỂN DỤNG 03 TÀI XẾ LÁI MÁY ỦI Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.100 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH KBANG TUYỂN DỤNG 02 TÀI XẾ XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.98 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KBANG TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN LÁI MÁY ĐÀO, MÁY ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.60 CÔNG TY TNHH MTV HÀ ĐỨC VINH TUYỂN DỤNG 02 TÀI XẾ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.44 CÔNG TY TNHH MTV TRANG ĐỨC TUYỂN DỤNG 02 LÁI XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.32 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.29 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.14 NHÀ PHÂN PHỐI PHÚ HẢI - AN KHÊ TUYỂN DỤNG 02 LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.609 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE TẢI, 02 TÀI XẾ XE Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.564 NHÀ PHÂN PHỐI AN GIA TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.561 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 TÀI XẾ CÓ BẰNG B2 TRỞ LÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.532 CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.518 CÔNG TY TNHH CÔNG DANH TUYẾN TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE, LÚC RẢNH PHỤ VIỆC CỬA HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.471 COMEXIM GIA LAI - CHI NHÁNH 2 TUYỂN DỤNG 02 LÁI XE CHỞ HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.385 CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG TƯỜNG VĂN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE TẢI NHỎ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.384 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.349 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTAXXI TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN LÁI XE TẠI PLEIKU VÀ CÁC HUYỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.342 CÔNG TY TNHH MTV QUANG LÂM CHƯ SÊ TUYỂN DỤNG 01 NAM LÁI XE + LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 18/06/2019 MÃ SỐ 1901.286 TRANG TRẠI CÀ PHÊ TƯ NHÂN TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.231 CÔNG TY TNHH MTV MAI DUY TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ XE TẢI B2 Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.181 TRUNG TÂM DƯỢC PHẨM PLEIKU TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.175 TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 11/04/2019 MÃ SỐ 1901.164 CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH TUYỂN DỤNG 04 CÔNG NHÂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.163 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TÍN VINH TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE TẢI 1,4 TẤN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH