Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.423 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRƯỜNG THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 KỸ THUẬT MẠNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.254 TRUYỀN HÌNH CÁP SCVT GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH