Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.13 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.345 CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN CHUYỂN SẮC TUYỂN DỤNG 02 NAM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH