Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.301 BOSTON HOTEL TUYỂN DỤNG 01 BẾP Á ÂU, 10 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CAFE TẦNG 10 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.97 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.49HOTEL LE CENTRE TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ PARDISE BEER GARDEN TUYỂN DỤNG 20 NAM PHỤC VỤ, 04 NỮ LỄ TÂN, 04 NAM/NỮ BỘ PHẬN KHO, 03 NAM BỘ PHẬN SISHA, 01 NAM/NỮ KẾ TOÁN, 02 NAM/NỮ THU NGÂN, 03 NAM/NỮ BỘ PHẬN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 42

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.597 HỘI QUÁN ỚT XANH TUYỂN DỤNG 1 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, 5 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.533 CÔNG TY TNHH GIA LAI - VẠN LỘC PHÁT TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.430 QUÁN CÀ PHÊ (TUYỂN DỤNG 02 CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong