Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.338 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT ANH - VES TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ "1901.224 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT ANH - VES TUYỂN DỤNG 05 GIÁO VIÊN TIẾNG ANH, 02 NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO 01 NHÂN VIÊN TƯ VẤN,MARKETTING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 1901.58 Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh tuyển dụng 01 nam/nữ nhân viên Đào tạo-Tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH