Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.505 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ PHÂN PHỐI NÔNG NGHIỆP THADI TUYỂN DỤNG 10 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 06/03/2019 Mã số 1901.97 Công ty cổ phần Nuti Agrico tuyển dụng 02 nam nhân viên bảo vệ thực vật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH