Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.215 ĐẠI LÝ GAS PHÚ AN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

01/06/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.213 QUÁN BÁNH CUỐN BẮC TUYỂN DỤNG 01 NỮ PHỤ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.212 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG NINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.212 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG NINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

01/06/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.210 CÔNG TY TNHH MTV AGRIA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE BÁN TẢI, LÁI XE CHO GIÁM ĐỐC VÀ GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 25 - 30 tuổi Tỉnh Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.211 CHỢ ẨM THỰC PLEIKU TUYỂN DỤNG 06 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.800.000 Số lượng: 6

29/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 18 - 25 tuổi Tỉnh Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.209 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN LĐPT Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.208 NPP THIẾT BỊ ĐIỆN TOÀN PHÁT CN GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.207 CÔNG TY TNHH MTV TÂM NGUYỄN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.207 CÔNG TY TNHH MTV TÂM NGUYỄN TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LSY SỔ SÁCH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 CÔNG NHÂN THEO XE RÁC Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.206 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.205 CNKT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 25 tuôỉ- 30 tuôỉ Đến hết ngày 31/05/2020 Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

31/05/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.204 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN THỊ MƠ TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2020

Yêu cầu chung: Tuổi từ 35 - 40 tuổi Thành phố Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.203 CÔNG TY TNHH ENI - FLORENCE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT BÁN HÀNG GIA LAI - KONTUM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 18 - 34 tuỏip Tỉnh Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.201 VỊT QUAY NAM KINH TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN CHẠY BÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi từ 18 đến 35. Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.202 HỒNG HUỲNH LONG - COFFEE CLASSIC TUYỂN DỤNG 01 NỮ NHÂN VIÊN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

21/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi từ 18 đến 35 Thành phố Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.200 NHÀ NGHỈ BẢO LONG TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi từ 18 đến 45. Tỉnh Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.199 CÔNG TY CP WELL LIFE TUYỂN DỤNG 10 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

21/05/2020

Yêu cầu chung: độ tuổi: 22 - 35 tuổi Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.199 CÔNG TY CP WELL LIFE TUYỂN DỤNG 02 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 28 - 35 tuổi Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.198 CỮA HÀNG TIN HỌC THẾ GIỚI TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 18 - 30 Huyện Đức Cơ, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.197 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI TUYỂN DỤNG 100 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

21/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.196 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN HÀNG TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2020

Yêu cầu chung: Tuổi: dưới 60 tuổi. Thành phố Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.195 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2020

Yêu cầu chung: Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.195 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG 01 THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.195 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THÀNH TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.194 TOUCH CINEMA TUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.194 TOUCH CINEMA TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/05/2020

Yêu cầu chung: Độ tuổi: 18 -26 tuổi. Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.192 HỢP TÁC XÃ NĂM LỘC TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/05/2020

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 20.193 CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CNTT, VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2020

Yêu cầu chung: - Độ tuổi: từ 22 - 45 tuổi Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH