Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.497 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH BIO TUYỂN DỤNG 05 nam/nữ nhân viên kinh doanh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.495 VĂN PHÒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ thông dịch viên. Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Yêu cầu chung: - Yêu cầu: Đọc và dịch tiếng Anh tốt. Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.494 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI TUYỂN DỤNG 01 nữ giữ trẻ, bé 04 tháng tuổi. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 21.492 COÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam

31/07/2022

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 21.491 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên marketing. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 21.491 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ nhân viên kế toán kho. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.490 Công Ty TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 30 Nam/ Nữ Công nhân sản xuất, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/07/2022

Yêu cầu chung: Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.489 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN GROUP TUYỂN DỤNG 02 Nam/ Nữ Nhân viên Marketting, Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.417 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂY NGUYÊN GROUP tuyển dụng 02 Nữ Lễ tân, 10 Nữ Nhân viên kinh doanh, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

14/06/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.488 TRUNG TÂM ANH NGỮ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH MANG YANG TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ Phó phòng Chuyên môn. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2022

Yêu cầu chung: Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.488 TRUNG TÂM ANH NGỮ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH MANG YANG TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ Giáo viên full time. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2022

Yêu cầu chung: Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.487 HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ LINH NHAM TUYỂN DỤNG 05 nam LĐPT Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

18/07/2022

Yêu cầu chung: Xã Đăk Djăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.486 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ nhân viên thú y. Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

18/07/2022

Yêu cầu chung: Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.485 ĐIỆN MÁY VIỆT HIỀN TUYỂN DỤNG 02 nam thợ phụ lắp đặt điện máy. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Yêu cầu chung: Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.484 CÔNG TY TNHH MTV VY DUYÊN TUYỂN DỤNG 02 nam (hoặc 02 nữ; hoặc 01 cặp vợ chồng) làm việc ngoài vườn. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/07/2022

Yêu cầu chung: Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.484 HTX DƯỢC LIỆU MANG YANG TUYỂN DỤNG 02 nam (hoặc 02 nữ; hoặc 01 cặp vợ chồng) làm việc ngoài vườn. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Yêu cầu chung: - Yêu cầu: ở lại vườn. Có chỗ ở, điện nước đầy đủ. Nếu làm chăm chỉ được nghỉ 1 tuần/3 tháng. Lao động tự lo ăn uống. Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.483 TOÀN TRUNG MANG YANG TUYỂN DỤNG 03 nam kỹ thuật viên. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Yêu cầu chung: Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.483 TOÀN TRUNG MANG YANG TUYỂN DỤNG 02 nữ nhân viên bán hàng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Yêu cầu chung: Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.482 TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 nhân sự nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.481 HỘ GIA ĐÌNH CÔ CHI TUYỂN DỤNG 01 Nữ trông bé 9 tháng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.479 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nam Tổ trưởng Tổ lái xe - Bảo vệ, Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.478 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THẢO NGUYÊN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Nam/ Nữ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/07/2022

Yêu cầu chung: Thành phố Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.478 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THẢO NGUYÊN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 Nam Giám sát công trình, Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

13/07/2022

Yêu cầu chung: Tỉnh Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.475 NHÀ PHÂN PHỐI ANH KHOA (HOÀNG THỊ XUÂN THẢO - TẠP HÓA) TUYỂN DỤNG 01 nữ nhân viên phụ dọn kho, chỉnh sửa các hoàng hóa bị lỗi trong kho. Lương: 4.809.000 Số lượng: 1

12/07/2022

Yêu cầu chung: - Chế độ khác: Phụ cấp BHYT. Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.477 COFFEE TUYỂN DỤNG 01 nữ nhân viên phục vụ cà phê. Lương: 2.000.000 Số lượng: 1

12/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.476 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN THANH QUANG TUYỂN DỤNG 01 nữ nhân viên văn phòng. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/07/2022

Yêu cầu chung: - Yêu cầu. Thành thạo Word và excel. Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.475 NHÀ PHÂN PHỐI ANH KHOA (HOÀNG THỊ XUÂN THẢO - TẠP HÓA) TUYỂN DỤNG 01 Nữ Kế toán bán hàng, Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

11/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.474 NHÀ HÀNG CHAY TUYỂN DỤNG 01 Nữ Phụ bếp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.473 SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH MINH TUYỂN DỤNG 01 Nữ kế toán, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/07/2022

Yêu cầu chung: Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm MÃ SỐ 22.472 NHÀ PHÂN PHỐI KIM THY GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Nữ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2022

Yêu cầu chung: - Yêu cầu: dưới 32 tuổi, Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai Nữ

Đến khi tuyển xong