GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIA LAI

  • 29/11/2016
  • 7010

 

1.Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai; thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm.

Đến năm 2014, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Dịch vụ việc làm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật; được thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Tên giao dịch: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai

Tên viết tắt: Trung tâm DVVL Gia Lai

Trụ sở giao dịch: Số 50 Sư Vạn Hạnh – Tp.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 824228 – 02693500015, - Fax: 02693824228

Website: www.vieclamgialai.vn -Email: ttdvvl@gialai.gov.vn

2.Cơ sở vật chất

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai nằm trên khu đất diện tích khoảng 4480m2. Bao gồm khối nhà làm việc với tổng diện tích 408,7m2; phòng tra cứu thông tin thị trường lao động 220m2; khu vực Sàn giao dịch việc làm và sân có mái vòm tổng diện tích 719m2; nhà nội trú học viê 199m2 và một số công trình khác.