Phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đăk Đoa

  • 26/10/2020
  • 378

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIA LAI: Trung tâm Trung tâm dịch vụ việc Gia lai phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội và các Ban ngành, Tổ chức Đoàn thể Huyện Đăk Đoa tỉnh Gia lai tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đăk Đoa vào 02 ngày (ngày 22-23/10/2020) đã thu hút hơn 405 đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia. Tại Phiên giao dịch việc làm, người lao động và doanh nghiệp đã được đội ngũ chuyên viên cung cấp thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề hoàn toàn miễn phí, đây là dip người lao động lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, năng lực của mình để lập nghiệp. Kết quả của phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đăk Đoa đã có 72 người được giới thiệu việc làm, trong đó có 60 người được giới thiệu việc làm qua Trung tâm, 12 người được các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu tuyển dụng lao động và 09 người được giới thiệu đi học nghề.

(Văn Đồng)

( Một số hình ảnh tại phiên giao dịch việc làm ngày 22-23/10/2020- do Phòng ĐT-TTTTLĐ cung cấp