Gia Lai: Đào tạo nghề cho 12 ngàn lao động nông thôn trong giai đoạn 2021-2025

  • 22/01/2021
  • 311

(GLO)- Ngày 19-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn. Ảnh: Lương Thanh
Dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn. Ảnh: Lương Thanh

 

Theo kế hoạch, tổng số lao động có nhu cầu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là 12 ngàn người với 28 nghề; mỗi lớp khoảng 25-35 người, thời gian đào tạo dưới 3 tháng/khóa học. Trong đó, riêng năm 2021, tổng số lao động có nhu cầu đào tạo nghề là 2.400 người. Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 161,95 tỷ đồng; trong đó riêng năm 2021 là 32,39 tỷ đồng.

 

Mục tiêu kế hoạch đặt ra là chuyển mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu.

 

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo tại các cơ sở sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo từ xa, áp dụng giáo cụ trực quan sinh động. Tập trung đào tạo cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đạt tối thiểu 70% số lượng lao động qua đào tạo; sau khi học xong, ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập. Đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng huy động các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, các tổ chức khác tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

 

LƯƠNG THANH - BÁO GIA LAI