Mức phạt hành chính khi không đăng ký Nội quy lao động

  • 19/08/2022
  • 2153

Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây.

BÁO DÂN SINH