Con ốm mẹ nghỉ hưởng BHXH cần những giấy tờ gì?

  • 24/05/2023
  • 44

Theo quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người mẹ nghỉ việc chăm con ốm trong trường hợp này cần phải có giấy tờ chứng minh để được giải quyết hướng chế độ ốm đau, cụ thể như sau.

Đồ họa TRẦN HUYỀN