Quy định bảo lưu bảo hiểm xã hội với người thôi việc do tinh giản biên chế

  • 26/07/2023
  • 721

Người thôi việc do tinh giản biên chế được phép bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội .

Quy định bảo lưu bảo hiểm xã hội với người thôi việc do tinh giản biên chế ảnh 1

Ảnh minh hoạ: VGP.

Căn cứ Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, tại Điều 7 Nghị định 29/2023/NĐ-CP có quy định về chính sách thôi việc cho đối tượng tinh giản biên chế như sau:

Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người thôi việc do tinh giản biên chế được phép bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội.

Trường hợp không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì có thể lựa chọn rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Theo Minh Hương (LĐO)