Thông báo về Văn phòng tiếp nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại thị xã An Khê nội dung sau:

  • 08/08/2023
  • 965

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai kính thông báo với toàn thể người lao động, người sử dụng lao động đến liên hệ tại Văn phòng tiếp nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại thị xã An Khê nội dung sau:

Có thể là hình minh họa về cuống vé và văn bản