DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ THƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 06/12

13/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ THƠ VŨ THỊ THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 20 06/12

09/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN NGUYỄN THANH HẢI VĂN NGUYỄN THANH HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Viết Ánh Hồ Viết Ánh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Yêu cầu khác

05/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÌNH THỊ KIM OANH BÌNH THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Yêu cầu khác

23/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giúp việc nhà, trông em bé, chăm người ốm Kinh nghiệm: Chưa có