DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tiểu Diệu Nguyễn Thị Tiểu Diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN SAO MAI LÊ TRẦN SAO MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5,500,000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĨNH ĐỨC NGUYỄN VĨNH ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

06/01/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MINH CHÂU ĐỖ THỊ MINH CHÂU Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

29/08/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THUỶ NGUYỄN THỊ THU THUỶ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ CẨM GIANG NGUYỄN THỊ CẨM GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/04/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000 - 10000000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG HẬU NGUYỄN QUANG HẬU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

09/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC DUY NGUYỄN NGỌC DUY Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KPĂ THÍCH KPĂ THÍCH Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG DANH NGUYỄN TRỌNG DANH Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

27/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ THẢO UYÊN PHAN THỊ THẢO UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/05/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5.500.000-6.000.000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 10 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY TRANG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 20 12/12

29/04/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 10000000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM LÊ THỊ KIM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

16/02/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Prông, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7-10trieu
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ THỊ BÔNG LÝ THỊ BÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

16/02/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thương Trần Thị Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

01/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN TRẦN NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

13/11/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 14 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ THU HÀ ĐOÀN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/11/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ đinh thị thu hằng đinh thị thu hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

24/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ dương thị ngọc hương dương thị ngọc hương Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Ánh Nguyệt Thái Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 14-18 triệu đồng/ tháng
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HẢI YẾN LÊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ THU NGUYỄN THỊ LỆ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

05/11/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 7,000,000 VND
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH PHIÊN VÕ ĐÌNH PHIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THỊ DIỆU THỪA NGUYÊN THỊ DIỆU THỪA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 tháng