DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG HƯNG NGUYỄN HOÀNG HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

30/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Toán Lê Hữu Toán Giới tính: Nam Tuổi: 831 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Huyện Chư Sê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỘC NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/12/2019

Khu vực làm:
- Phường An Bình, Thị xã An Khê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 4 tháng