DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LE VIET HUY LE VIET HUY Giới tính: Nam Tuổi: 18 12/12

20/02/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 11.000.000 -15.000.000
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TIẾN NGUYỄN VĂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/10/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN PHƯƠNG NAM NGUYỄN PHƯƠNG NAM Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng nghề

04/09/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Đình Vũ Bùi Đình Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

26/12/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai
- Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Păh, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐÌNH VŨ BÙI ĐÌNH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/11/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÔ BÁ SANG TÔ BÁ SANG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/10/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thị xã An Khê, Gia Lai
- Huyện K'Bang, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG HƯNG NGUYỄN HOÀNG HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

30/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Toán Lê Hữu Toán Giới tính: Nam Tuổi: 834 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Huyện Chư Sê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LỘC NGUYỄN VĂN LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

01/12/2019

Khu vực làm:
- Phường An Bình, Thị xã An Khê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa. Kinh nghiệm: 4 tháng