Bảo hiểm thất nghiệp

Vì sao chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam đi vào đời sống nhanh? 29/05/2020

(Tổ Quốc) - Những năm vừa qua, hơn 13 triệu lượt người đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên cả nước đã phát huy tích cực trong việc thực hiện chính sách này.

GIA LAI: ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 03/01/2020

(GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Gia Lai: Phối hợp thực hiện hiệu quả 03/01/2020

(GLO)- Xác định công tác phối hợp là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá hiệu quả chính sách này.

Gia Lai: Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp 10/09/2019

GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.