Tin tức nguồn nhân lực - Thị trường Lao động

Kết nối cung - cầu lao động, đào tạo nghề giúp người lao động vượt qua khó khăn 18/11/2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu lao động, qua đó mời đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cũng như các sở, ngành có liên quan, một số trung tâm giới thiệu việc làm ngoài tỉnh tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, Chính phủ sắp ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển thị trường lao động. Sau khi nghị quyết này được ban hành, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch để triển khai thực hiện.