Tin tức bảo hiểm thất nghiệp - BHXH

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Chính sách an sinh xã hội 02/06/2023

(Dân sinh) - Chia sẻ gánh nặng và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, nhất là người lao động và thân nhân trước những rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực sự là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích nhất hiện nay.

Xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động 02/06/2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Con ốm mẹ nghỉ hưởng BHXH cần những giấy tờ gì? 24/05/2023

Theo quy định tại Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người mẹ nghỉ việc chăm con ốm trong trường hợp này cần phải có giấy tờ chứng minh để được giải quyết hướng chế độ ốm đau, cụ thể như sau.

Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ hiệu quả người lao động khi gặp rủi ro 24/05/2023

Những năm qua, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) là trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm, mất thu nhập do mất sức, TNLĐ, BNN trong quá trình làm việc.

Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tăng 24/05/2023

(Dân sinh) - Theo báo cáo của Cục Việc làm, 3 tháng đầu năm 2023, khoảng 4.200 người được hỗ trợ học nghề, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022 là gần 3.600 người. Trong năm 2022, gần 21,9 nghìn người được hỗ trợ học nghề, tăng 18,8% so với con số của năm 2021 là hơn 18,3 nghìn người, đạt 2,2% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nghỉ ngang có được rút BHXH 1 lần không? 16/05/2023

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây.

Phát triển BHXH tự nguyện: Nhiều mô hình thiết thực, tạo “điểm tựa” an sinh vững chắc cho người lao động tự do 16/05/2023

Với ý nghĩa thiết thực giúp mọi người dân đều có cơ hội được hưởng chính sách hưu trí để đảm bảo an sinh khi về già, nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bến Tre, Hà Tĩnh đã có các cách làm hay, mô hình sáng tạo nhằm giúp người dân, nhất là nông dân, người lao động (NLĐ) tự do có ý thức chủ động tiết kiệm tài chính, tích lũy khi trẻ, vui khỏe khi già nhờ tham gia BHXH tự nguyện.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng 11/05/2023

ưới đây là quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019.

Chính thức phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội 26/04/2023

(Dân sinh) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội đã ký ngày 14/12/2021 tại Hàn Quốc.

Tham gia BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước: Chính sách an toàn, tin cậy, thiết thực và ưu việt 24/04/2023

Chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) quốc gia. Chính sách BHXH, BHYT do Nhà nước tổ chức, thực hiện, hoạt động vì mục đích ASXH, không vì lợi nhuận nhằm ổn định lâu dài đời sống người dân, người lao động (NLĐ); bảo đảm mọi công dân đều được thụ hưởng các quyền lợi an sinh (các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí…) và được khám chữa bệnh (KCB), hưởng quyền lợi các dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc… do quỹ BHYT chi trả, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.