Thông báo hoạt động của Trung tâm

Thông báo Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 28/08/2023

Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 của công chức, viên chức là 4 ngày liên tục (từ thứ Sáu ngày 1/9 đến hết thứ Hai ngày 4/9), được hưởng nguyên lương.

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023 14/06/2023

(GLO)- Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SLĐTBXH ngày 20-4-2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: