Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.235 CÔNG TY CP VIETTELL GIA LAI TUYỂN DỤNG 8 iám đốc/Phó giám đốc trung tâm quận/huyện. Lương: 30.000.000 Số lượng: 8

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.208 CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIA LAI VÀ MIỀN TRUNG TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên thẩm định giá. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.185 BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên quản lý chất lượng; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/04/2021

16/04/2021