Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.230 TRANG TRẠI TƯ NHÂN ĐỨC CƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 lái xe ô tô . Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.225 DNTN MINH TUẤN TUYỂN DỤNG 02 lái xe công te nơ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.201 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG TUYỂN DỤNG 01 tài xế giao hàng. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.198 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG CƯỜNG TUYỂN DỤNG 02 ái máy đào. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.197 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ƯNG tuyển dụng 01 trưởng phòng hành chính nhân sự Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỌC VIỆN ANH QUỐC UKA GIA LAI TUYỂN DỤNG 3 Nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.180 CÔNG TY TNHH TM TÂN VĨNH PHÁT TUYỂN DỤNG 01 lái máy đào. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.156 CÔNG TY TNHH THÙY DUNG TUYỂN DỤNG 01 nhân viên lái xe. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.151 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN DỤNG 15 tài xế và phụ xe. Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 5 lái xe bồn trộm bê tông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 3 lái máy đào. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.138 Công ty Luật TNHH MPT HPDR TUYỂN DỤNG 05 cán bộ pháp lý địa bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.131 HỘ GIA ĐÌNH HẰNG TUYỂN DỤNG 02 lái xe tải (500kg) kiêm giao hàng phụ bốc vác. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.120 CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG J&T TUYỂN DỤNG 03 nhân viên lái xe Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.114 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.114 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.109 CƠ SỞ SXKD NGUYỄN CÔNG CƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 lái xe giao hàng kiêm bốc vác Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.68 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 lái xe Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.55 CÔNG TY CP SUN TAXI TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 100 nhân veein lái xe tại Pleiku và các huyện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.32 CÔNG TY TNHH MTV TRANG ĐỨC TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Ô TÔ CON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.3 NHÀ PHÂN PHỐI VĨNH AN TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN XANH TÂY NGUYÊN MÃ SỐ 20.563 TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN PHÒNG LUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.545 BITI'S TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 3.900.000 Số lượng: 1

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.544 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.521 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.520 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU NHỚT THÀNH ĐẠT TUYỂN DỤNG 01 TÀI XẾ LÁI XE VÀ PHỤ BÁN DẦU NHỚT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.484 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANGTUYỂN DỤNG 01 BẢO VỆ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.452 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIỆT - VES TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.423 NHÀ MÁY CÁN TÔN VIỆT NHẬT TUYỂN DỤNG 01 LÁI XE Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.350 CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 05 NAM NỮ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/08/2020

15/09/2020