Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.439 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA Tuyển Dụng: 3 nam kỹ thuật viên sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.439 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG NGA Tuyển Dụng 3 nam kỹ thuật viên sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.272 Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo Tuyển Dụng 02 Kỹ sư thiết kế Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

11/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

11/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.263 PHÒNG BÁN HÀNG ĐỨC CƠ - CHƯ PRÔNG - TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - GIA LAI Tuyển Dụng 01 nam nhân viên kỹ thuật, 01 nam nhân viên thị trường. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.189 CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 Nam NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.175 TRUNG TÂM Y TẾ HÀNG KHÔNG TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ Kỹ thuật viên. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hà Nội

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.114 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 100 nam/nữ Nhân viên Kỹ thuật trại heo, 50 nam Nhân viên Giám sát kỹ thuật.. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 150

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.51 CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.33 CÔNG TY TNHH THC SAIGONTOURIST- CHI NHÁNH 3 PGD GIA LAI TUYỂN DỤNG III. 03 Nam nhân viên kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.725 Công ty cổ phần Đaksrông TUYỂN DỤNG 05 SỬA CHỬA, VẬN HÀNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

01/11/2022

31/12/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.693 CÔNG TY TNHH MTV TÔN LONG PHÁT TUYỂN DỤNG 01 Nam NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH MÁY, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.658 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG/ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.658 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI GIA LAI TUYỂN DỤNG05 KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM ĐIÊN XE TẢI BUS , Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư HDrông, Pleiku, Gia Lai

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.492 COÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SCTV TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/07/2022

31/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.483 TOÀN TRUNG MANG YANG TUYỂN DỤNG 03 nam kỹ thuật viên. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.105 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nam kỹ thuật viên sữa chữa chung tại Gia Lai và Kon Tum. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/06/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.400 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng 5 nam Nhân viên kỹ thuật. Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/06/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.375 HEAD THÀNH VINH - PHÚ THIỆN tuyển dụng: 03 Nam kỹ thuật viên xe máy, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Phú Thiện, Gia Lai

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo MÃ SỐ 22.371 TUYỂN DỤNG 02 Kỹ sư cầu đường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

26/05/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo 22.371 TUYỂN DỤNG 02 Kỹ sư thủy lợi, thủy điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

26/05/2022

30/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.359 ĐIỆN MÁY VĨNH TÍN tuyển dụng: 03 nam Nhân viên kỹ thuật – bảo hành. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.275 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng:tuyển dụng: 10 Nam Nhân viên kỹ thuật, Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.275 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI tuyển dụng: 10 Nam Nhân viên kỹ thuật, Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.263 TOÀN TRUNG MANG YANG tuyển dụng: 01 Nam Kỹ thuật trưởng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.212 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN XANH GIA LAI tuyển dụng: 02 Nam kỹ thuật viên sữa chữa. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

06/04/2022

01/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.180 CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ TÂY NGUYÊN tuyển dụng: 04 nam kỹ thuật khai thác mỏ Lương: 12.000.000 Số lượng: 4

25/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.174 TRUYỀN HÌNH CÁP SCVT GIA LAI tuyển dụng 03 nhân viên kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/03/2022

30/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ .22.170 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI tuyển dụng: 2 nam kỹ thuật viên. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.144 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CHI NHÁNH KĨ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN 6 Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.128 CÔNG TY LÂM KHANG GIA LAI tuyển dụng: 02 nam kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/03/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/03/2022

Đến khi tuyển xong