Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.266 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên quản lý nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.255 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 02 nhân viên nhân sự. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LONG TUYỂN DỤNG 02 nữ kế toán nội bộ; 01 nữ thư ký; 01 nam kỹ sư xây dựng dân dụng; 02 nữ chuyên viên nhân viên văn phòng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.187 TRUNG TÂM ANH NGỮ SOPHIA TUYỂN DỤNG 02 nhân viên văn phòng kiêm trợ giảng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.181 TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỌC VIỆN ANH QUỐC UKA GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 Nhân viên thư viện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.151 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN DỤNG 18 nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 18

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.20 TRUNG TÂM ANH NGỮ LALISA TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN TƯ VẤN, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.394 TRUNG TÂM ANH NGỮ ETC TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

16/09/2020

Đến khi tuyển xong