Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.475NHÀ NGHỈ THIÊN ĐƯỜNG TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.449 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC TUYỂN DỤNG 02 LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.433 NHÀ HÀNG Ý THÉP - CUISINE & STYLE EVENT TUYỂN DỤNG 10 TIẾP THỰC Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.433 NHÀ HÀNG Ý THÉP - CUISINE & STYLE EVENT TUYỂN DỤNG 03 GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.424 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.301 BOSTON HOTEL TUYỂN DỤNG 01 BẾP Á ÂU, 10 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CAFE TẦNG 10 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.97 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện K'Bang, Gia Lai

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.49 HOTEL LE CENTRE TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.605 PARDISE BEER GARDEN TUYỂN DỤNG 20 NAM PHỤC VỤ, 04 NỮ LỄ TÂN, 04 NAM/NỮ BỘ PHẬN KHO, 03 NAM BỘ PHẬN SISHA, 01 NAM/NỮ KẾ TOÁN, 02 NAM/NỮ THU NGÂN, 03 NAM/NỮ BỘ PHẬN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 42

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.597 HỘI QUÁN ỚT XANH TUYỂN DỤNG 1 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, 5 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.533 CÔNG TY TNHH GIA LAI - VẠN LỘC PHÁT TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.430 QUÁN CÀ PHÊ (TUYỂN DỤNG 02 CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 16/05/2019 MÃ SỐ 1901.249 CÔNG TY TNHH MTV HON ĐA THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 2 NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 3.200.000 Số lượng: 2

16/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.221 CHI NHÁNH HAPPY POWER GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI NƠI LÀM VIỆC Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.177 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP ĐẠI TÀI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.15 Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nguyễn Kim Gia Lai TUYỂN 1 NAM PHÓ BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/01/2019

Đến khi tuyển xong