Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.181 TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỌC VIỆN ANH QUỐC UKA GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 Nam/Nữ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.41 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT TUYỂN DỤNG 20 nhân viên trình dược viên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.72 CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ TÔN THẤT TÙNG TUYỂN DỤNG 03 điều dưỡng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.508 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU THANH 01 KỸ SƯ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.327 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC - LAPCOOP TUYỂN DỤNG 50 ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.224 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT TUYỂN DỤNG 05 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ã SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NAM/NƯ ĐIỀU DƯỚNG/KỶ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 BÁC SỸ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HAY KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.276 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.189 CÔNG TY COORR PHẦN GONSA TUYỂN DỤNG 05 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.130 CÔNG TY TNHH MTV VI NHÂN KIỆT TUYỂN DỤNG 10 ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Đà Nẵng

25/03/2019

Đến khi tuyển xong