Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.319 CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM THÀNH BÌNH AN TUYỂN DỤNG 02 nhân viên bán thuốc. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.319 CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM THÀNH BÌNH AN TUYỂN DỤNG 02 nhân viên thị trường. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.257 CÔNG TY TNHH Y KHOA HỮU NGHỊ TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 100 Bác sỹ và điều dưỡng. Lương: 6.000.000 Số lượng: 100

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH Y KHOA HỮU NGHỊ TÂY NGUYÊN MÃ SỐ 21.257 TUYỂN DỤNG 100 BÁC SĨ: NỘI TỔNG HỢP, NỘI TIM MẠCH, NGOẠI TỔNG HỢP, NGOẠI CHẤN THƯƠNG, NHI, GÂY MÊ, HỒI SỨC ... ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA, ĐIỀU DƯỠNG GÂY MÊ, NỮ HỘ SINH, KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, KỸ THUẬT VIÊN SPA MẸ VÀ BÉ... Lương: 6.000.000 Số lượng: 100

15/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

15/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.249 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 04 trình dược viên. Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.181 TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỌC VIỆN ANH QUỐC UKA GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 Nam/Nữ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.41 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT TUYỂN DỤNG 20 nhân viên trình dược viên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.72 CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ TÔN THẤT TÙNG TUYỂN DỤNG 03 điều dưỡng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.508 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU THANH 01 KỸ SƯ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.327 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC - LAPCOOP TUYỂN DỤNG 50 ĐIỀU DƯỠNG HỘ LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.224 CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT TUYỂN DỤNG 05 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ã SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.57 CÔNG TY THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NAM/NƯ ĐIỀU DƯỚNG/KỶ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.570 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 BÁC SỸ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HAY KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.362 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.276 PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN HẠNH PHÚC TUYỂN DỤNG 01 ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.189 CÔNG TY COORR PHẦN GONSA TUYỂN DỤNG 05 TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.130 CÔNG TY TNHH MTV VI NHÂN KIỆT TUYỂN DỤNG 10 ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/03/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Đà Nẵng

25/03/2019

Đến khi tuyển xong