Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề .Công nhân, Nhân viên

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.336 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN Tuyển Dụng 02 nam công nhân đốt lò. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.137 Công ty TNHH MTV NAM CƯỜNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 Nam công nhân, Lương: 4.680.000 Số lượng: 5

07/03/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

07/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.17 CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG Lương: 6.600.000 Số lượng: 1500

17/01/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Phước

17/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.800 CÔNG TY TNHH 30-4 GIA LAI 20 nam/nữ công nhân lao động phổ thông. Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

29/12/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

29/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.732 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ công nhân. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.731 HỘ KINH DOANH VŨ HOÀNG THAO TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ công nhân Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.687 Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ CÁN BỘ NHÂN VIÊN. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.650 CÔNG TY TNHH QUICORNAC TUYỂN DỤNG 03 nam/nữ công nhân. Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.631 COÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VINFAST TUYỂN DỤNG 50 nam công nhân sản xuất. Lương: 10.000.000 Số lượng: 50

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Long An

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.631 COÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VINFAST TUYỂN DỤNG 250 nữ Công nhân sản xuất. Lương: 10.000.000 Số lượng: 250

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.490 Công Ty TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 30 Nam/ Nữ Công nhân sản xuất, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

19/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

19/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.451 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN tuyển dụng: 05 nam Công Nhân. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

29/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.415 CHI NHÁNH CTY TNHH OLAM GIA LAI tuyển dụng: 10 nam công nhân tại khâu sản xuất. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.409 CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ LINH KHANG Công nhân: 06 Nam + 04 Nữ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.182 CÔNG TY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT TUYỂN DỤNG 03 QUẢN LÝ KINH DOANH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

07/05/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.122 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN SALES/ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.89 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TRUYỀN THÔNG EVEN MEDIA TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.83 CHI NHÁNH CHƯ PƯH - CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 01 CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 14/02/2020 MÃ SỐ 20.64 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN SALES ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.50 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.41 CÔNG TY TNHH MTV TMDV TRUYỀN THÔNG EVEN MEDIA TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.34 TRUNG TÂM ANH NGỮ VÀ TOÁN TRÍ TUỆ MEDU TUYỂN DỤNG 01 NAM/NỮ QUẢN LÝ Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.32 CÔNG TY VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.531 CÔNG TY TNHH TÂN HÒA ANH TUYỂN DỤNG 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

07/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1901.531 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.427 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN SALES ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.423 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRƯỜNG THỊNH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.420 GM STORE - HÀNG SÁCH TAY ĐỨC VÀ CHÂU ÂU TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN TELESALE Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.405 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 1 CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.356 VINMART + GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 QUẢN LÝ KHU VỰC Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

23/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/08/2019

Đến khi tuyển xong