Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà, trông em bé

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.231 HỘ GIA ĐÌNH HỒ THỊ NGỌC TUYỂN DỤNG 01 giúp việc. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.226 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH TUYỂN DỤNG 01 trông trẻ. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.218 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THIÊN TUYỂN DỤNG 01 chăm người ốm. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.213 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ NGỌC TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG 20 Công nhân Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đồng Nai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.205 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HOÀNG QUYÊN TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.203 ẨM THỰC LÀNG NƯỚNG RESTAURANT TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên quản lý chất lượng;10 nam/nữ nhân viên phục vụ; 02 nam nhân viên bảo vệ; 02 nữ lễ tân; 05 nam phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 19

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.198 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG CƯỜNG TUYỂN DỤNG 04 ái xe. Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.197 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ƯNG tuyển dụng 10 nhân viên bảo vệ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.189 HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH VĂN ĐỊNH TUYỂN DỤNG 05 nhân viên bốc xếp hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG VĂN MINH TUYỂN DỤNG 01 công nhân chăn nuôi. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.179 DNTN THẾ TẠO TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.176 CÔNG TY CP ONG MẬT HÀ NỘI TUYỂN DỤNG 01 nấu ăn. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.175 HỘ GIA ĐÌNH VŨ THỊ NHƯ QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà, chăm bé. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.168 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.168 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.167 CÔNG TY CP DU LỊCH GIA LAI UYỂN DỤNG 05 nam/ nữ nhân viên lễ tân khách sạn, 08 nam/ nữ bếp trưởng và phụ bếp nhà hàng khách sạn. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 13

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.159 CÔNG TY CP MAY GIA LAI TUYỂN DỤNG 300 công nhân (Các bộ phận May, KCS, Cắt, Ủi) đã có tay nghề hoặc chưa biết nghề công ty sẽ đào tạo Lương: 6.000.000 Số lượng: 300

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.145 CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG ANH MÃ SỐ 21.145) TUYỂN DỤNG 06 chạy, giám sát máy nén Lương: 6.500.000 Số lượng: 6

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.36 HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH ÚY NHÂN TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Chủ quản An toàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.127 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ TIÊN TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.97 QUẢNG CÁO SƠN NGUYỄN TUYỂN DỤNG 05 LĐPT học việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Phú Thiện, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.89 SPA MẸ BÉ TUYỂN DỤNG 03 nhân viên tắm bé Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.78 HỘ GIA ĐÌNH PHAN TẤT HOÀNG TUYỂN DỤNG 01 chăm em bé + giúp việc nhà Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.73 CÔNG TY TNHH TTM TUYỂN DỤNG 1 trông em bé từ 2 tháng tuổi (không làm việc nhà). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.59 VIETTEL PLEIKU TUYỂN DỤNG 10 tư vấn viên dịch vụ viễn thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.48 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯNG SƠN ĐOÀN TUYỂN DỤNG 02 KẾ TOÁN NÔNG TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.40 HỘ GIA ĐÌNH VŨ THỊ NHƯ QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ, CHĂM EM BÉ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.31 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC KHÁNH AN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/02/2021

Đến khi tuyển xong