Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giúp việc nhà, trông em bé

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.322 CÔNG TY TNHH MTV SÊ SAN TUYỂN DỤNG 04 Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.317 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VIỆT HƯNG TUYỂN DỤNG 01 nữ giúp việc nhà, chăm người già (Bà 86 tuổi đi lại được). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã An Khê, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.309 HỘ GIA ĐÌNH BÙI BÍCH GIAO TUYỂN DỤNG 01 iữ bé 16 tháng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.302 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI 04 nam và 3 nữ LĐPT (02 nam LĐ đốt lò, còn lại làm băng chuyền gỗ + nữ: phân loại phôi). Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.300 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG CƠ MINH DŨNG TUYỂN DỤNG 01 thợ đồng. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.295 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH TUYỂN DỤNG 01 nữ giữ trẻ (bé 4 tháng). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.285 CÔNG TY BẢO VỆ AN NGUYÊN PHÁT TUYỂN DỤNG 50 nhân viên bảo vệ; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.281 HỘ GĐ HỒNG NGA TUYỂN DỤNG 01 giúp việc. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

03/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.278 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LONG TUYỂN DỤNG 02 nhân viên bốc hàng, giao hàng; Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.277 HỘ GĐ XUÂN NAM TUYỂN DỤNG 01 giúp việc, chăm trẻ, Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.275 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIETLOTT TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên bán hàng. Lương: 3.600.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.274 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 công nhân Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

31/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

31/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.273 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ LỆ TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.272 HỘ GIA ĐÌNH NHƯ QUỲNH TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.267 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HƯƠNG TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.254 CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ HƯNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Thư ký văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.246 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ DIỆP TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.238 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ VINH TUYỂN DỤNG 01 nhân viên lái xe Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.231 HỘ GIA ĐÌNH HỒ THỊ NGỌC TUYỂN DỤNG 01 giúp việc. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.226 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH TUYỂN DỤNG 01 trông trẻ. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.218 HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THIÊN TUYỂN DỤNG 01 chăm người ốm. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.213 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ NGỌC TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG TUYỂN DỤNG 20 Công nhân Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đồng Nai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.205 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HOÀNG QUYÊN TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.203 ẨM THỰC LÀNG NƯỚNG RESTAURANT TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên quản lý chất lượng;10 nam/nữ nhân viên phục vụ; 02 nam nhân viên bảo vệ; 02 nữ lễ tân; 05 nam phụ bếp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 19

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.198 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG CƯỜNG TUYỂN DỤNG 04 ái xe. Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.197 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ƯNG tuyển dụng 10 nhân viên bảo vệ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.189 HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH VĂN ĐỊNH TUYỂN DỤNG 05 nhân viên bốc xếp hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG VĂN MINH TUYỂN DỤNG 01 công nhân chăn nuôi. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.179 DNTN THẾ TẠO TUYỂN DỤNG 01 giúp việc nhà. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/04/2021

Đến khi tuyển xong