Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.230 TRANG TRẠI TƯ NHÂN ĐỨC CƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 Kế Toán Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.229 CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên kế toán bán hàng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.227 HỘ GIA ĐÌNH CÔ VÂN TUYỂN DỤNG 01 1 kế toán. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21..221 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẢI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.217 CÔNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VN - CN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 Kế toán thu mua nguyên liệu; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 Kế toán kho, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG TIỀN PHONG MÃ SỐ 21.212 TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC THỊ TRƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

21/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

21/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.195 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THIỆN TRÚC 01 kế toán nội bộ. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.191 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán nội bộ. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.185 BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên Kế Toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/04/2021

16/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.171 CÔNG TY TNHH MTV TÂM NGUYỄN TUYỂN DỤNG 01 kế toán bán hàng. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 Chuyên viên phân tích kỷ thuật đầu tư tài chính. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.150 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG01 kế toán sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.150 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.147 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN KIỆM TUYỂN DỤNG 02 kế toán Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.143 CÔNG TY TNHH CN&NN CAO SU HOÀNG ANH QUANG MINH TUYỂN DỤNG 04 kế toán viên Lương: 90.000.000 Số lượng: 4

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.32 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN RUBY TUYỂN DỤNG 01 kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 quản lý tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.126 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN KIỆM TUYỂN DỤNG 01 kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.124 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.113 CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƯỢNG TUYỂN DỤNG 01 kế toán Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.112 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 kế toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.103 CHI NHÁNH GIA LAI - CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 01 kế toán. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.102 CÔNG TY TNHH MTV LÊ TÙNG TUYỂN DỤNG 01 kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.100 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VN TUYỂN DỤNG 01 kế toán sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.95 CÔNG TY TNHH MTV ANH HẬU GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nữ kế toán và 02 Nam NV bán hàng Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VN TẠI TỈNH GIA LAI Mã số 21.100 Tuyển dụng 01 Nhân viên Kế toán sản xuất Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 20.458 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/03/2021

Đến khi tuyển xong