Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.334 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP TUYỂN DỤNG 01 kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.2331 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 trợ lý kiểm toán. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.330 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG MINH TUYỂN DỤNG 01 nhân viên kế toán tổng hợp. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.329 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.329 CÔNG TY TNHH MTV AN TIẾN ĐẠT TUYỂN DỤNG 01 kế toán nội bộ. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.320 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN DŨNG TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

06/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.314 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.126 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN KIỆM (TUYỂN DỤNG 01 kế toán. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.310 CÔNG TY TNHH MTV HUY THẮNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán nội bộ. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.305 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV HẢI THIÊN SƠN TUYỂN DỤNG 01 kế toán thanh toán (Kế toán nội bộ) Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.292 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐẠI TÀI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.289 NPP KINM THY GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán kho; Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.283 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 kế toán; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.284 UNISGROUP TUYỂN DỤNG 01 kế toán; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.276 VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HƯNG THỦY TUYỂN DỤNG 01 kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.266 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên kế toán tổng hợp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.262 CÔNG TY TNHH MTV TM DV Ô TÔ HỢP NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẢO PHÚ GIA LAI MÃ SỐ 21.258 TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 20.297 Phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.252 CÔNG TY CP GIẤY GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Kế toán tổng hợp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.251 CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP TOÀN TÍN TUYỂN DỤNG 01 kế toán. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.244 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.239 CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG FE CREDIT TUYỂN DỤNG 10 nhân viên tư vấn tài chính. Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.230 TRANG TRẠI TƯ NHÂN ĐỨC CƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 Kế Toán Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.229 CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 02 Chuyên viên kế toán bán hàng. Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.227 HỘ GIA ĐÌNH CÔ VÂN TUYỂN DỤNG 01 1 kế toán. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21..221 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẢI TUYỂN DỤNG 01 kế toán tổng hợp. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.217 CÔNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VN - CN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kế toán. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 Kế toán thu mua nguyên liệu; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 Kế toán kho, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÂN HÀNG TIỀN PHONG MÃ SỐ 21.212 TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC THỊ TRƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

21/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

21/04/2021

Đến khi tuyển xong