Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề nhân viên sale thị trường.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.303 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÁT MP Tuyển Dụng .03 nam/ nữ Nhân viên phát triển thị trường. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.263 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Tuyển dụng 3 nam/nữ Nhân viên phát triển bền vững. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.182 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯNG THỊNH PHÁT Tuyển Dụng 02 Nam Nhân viên thị trường. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.55 CÔNG TY TNHH MTV LONG TRỌNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ nhân viên sale thị trường. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.44 FPT TELECOM GIA LAI - TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.727 CÔNG TY TNHH MTV LONG TRỌNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nhân viên sale thị trường. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.13 CÔNG TY TNHH SX - TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.9 CÔNG TY TNHH RED RIVER FOODS VIỆT NAM TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.347 CÔNG TY CP TM KAITO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/08/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.237 HYUNDAI GIA LAI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/05/2019

31/05/2019