Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa - CNTP, sinh học - Chế biến - Môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.11 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG MINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 Nhân viên tư vấn môi trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY TNHH QUỐC DUY GIA LAI MÃ SỐ 20.407 TUYỂN DỤNG 05 KỸ SƯ ĐỊA CHẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 20.407 Tỉnh Gia Lai

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.53 CÔNG TY TNHH LIÊN PHÁT TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.485 .CÔNG TY TNHH MTV MINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG03 NHÂN VIÊN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.171 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG NINH PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

12/04/2019

Đến khi tuyển xong