Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.206 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK - TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỊA BÀN GIA LAI - KONTUM Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.70 Công ty TNHH MTV xi măng Elecem TUYỂN DỤNG 02 THỢ ĐIỆN Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

20/02/2024

25/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.601 CÔNG TY TNHH CN-TM&DV PHÚC THỊNH SOLAR TUYỂN DỤNG *.01 Nam Nhân viên kỹ thuật điện., *. 01 Nam/ nữ Nhân viên Tư vấn bảo hành. , *. 01 Nam/ nữ Nhân viên kế toán thanh toán. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.487 CÔNG TY TNHH MTV DUY NHẤT Tuyển Dụng 01 nam Kỹ thuật điện công nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

17/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 23.377 Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo Tuyển Dụng 03 Nhân viên vận hành Nhà máy thủy điện Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 23.383 Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo Tuyển Dụng 01 Giám Đốc Nhà Máy Thủy Điện Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

31/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

31/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.374 CÔNG TY TNHH BAKA TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên vận hành máy móc công nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Gia Lai

26/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 23.377 Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo Tuyển Dụng 3 Nhân viên vận hành Nhà máy thủy điện Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

26/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Kon Tum

26/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.46 ĐIỆN LẠNH MINH HOÀNG TUYỂN DỤNG 03 nam thợ điện lạnh - Phụ việc - Học việc. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ms 22.799 Công ty CP Điện Gia Lai TUYỂN DỤNG 01 Thí nghiệm/Kiểm định viên - P.Thí nghiệm Dịch vụ Điện Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.660 CÔNG TY TNHH MTV SX TM GIA KHANG TUYỂN DỤNG 03 nam kỹ thuật điện công nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.651 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH UYÊN TUYỂN DỤNG 01 nam công nhân vận hành nhà máy thủy điện. Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.617 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á TUYỂN DỤNG 01 nam kỹ thuật điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/09/2022

25/09/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.606 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 nam công nhân kỹ thuật điện. Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.606 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam Kỹ sư điện công nghiệp hoặc hệ thống điện. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.525 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên điện công nghiệp. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.524 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam nhân viên điện công nghiệp. Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.410 XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT THIẾT KẾ/BINH ĐOÀN 15 tuyển dụng: 03 Nam Trợ lý Xây dựng (chuyên môn Lập dự toán); Trợ lý Điện nước, phòng chống cháy. Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.374 CT TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH CAO NGUYÊN tuyển dụng: 01 Nam kỹ thuật điện, Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.326 CTY TNHH MTV IDEA STAR GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 Kỹ sư điện, Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.60 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

17/02/2022

Đến khi tuyển xong