Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.415 CTY TNHH MTV THU THẮNG Tuyển Dụng 20 Nam LĐPT. Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

08/07/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.412 NHÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT NP OIL Tuyển Dụng 02 Nam LĐPT. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/07/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

08/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.388 CÔNG TY TNHH TÂN GIA BĂNG TUYỂN DỤNG 10 nam LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai

19/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.78 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI Tuyển Dụng 2 nam/nữ LĐPT. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

05/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤT ĐẠT GIA LAI Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24. Bk AUTO - Tuyển Dụng 05 Nhân viên vệ sinh rửa xe Lương: 2.000.000 Số lượng: 5

01/06/2024

Nhà ứng tuyển: Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG GIA LAI Tuyển Dụng 02 Nam hoặc 1 cặp vợ chồng Công nhân Lao động phổ thông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG GIA LAI Tuyển Dụng 02 Nam hoặc 1 cặp vợ chồng Công nhân Lao động phổ thông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.307 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG GIA LAI Tuyển Dụng 02 Nam hoặc 1 cặp vợ chồng Công nhân Lao động phổ thông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.299 Cơ sở sản xuất nước Bảo Ngọc - tuyển dụng 02 nam Lao dộng phổ thông. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.296 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY ĐÁ SƠN THẠCH - tuyển dụng 02 Nam Lao động cơ điện. ,10 Nam LĐPT. Lương: 8.000.000 Số lượng: 12

04/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.295 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ PHAN THỊ BÍCH HẠNH - Tuyển dụng 01 Nữ Trông trẻ. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.294 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH Tuyển Dụng 20 nam/nữ LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Pưh, Gia Lai

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.288 Công Ty TNHH Tiệm Phố Núi Tuyển Dụng 05 Nữ công nhân sản xuất Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.275 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG - NÔNG TRƯỜNG CAO SU KDANG Tuyển Dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.274 CT CPXK ĐỒNG GIAO Tuyển Dụng 60 LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 60

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.267 HỘ GIA ĐÌNH ANH TÂM Tuyển Dụng 02 Nam hoặc 01 cặp vợ chồng làm rẫy cà phê. Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai, Gia Lai

22/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.240 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐÔNG Á Tuyển Dụng 100 LĐPT. Lương: 5.980.000 Số lượng: 100

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.224 DNTN SỨC LAN Tuyển Dụng 02 Nam Nhân viên bốc vác. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đức Cơ, Gia Lai

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.208 HỘ GIA ĐÌNH ANH HIẾU 03 Nam/nữ LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.200 CÔNG TY TNHH MTV CÂY ĂN TRÁI THAGRICO CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 50 nam/nữ Lao động phổ thông. Lương: 6.000.000 Số lượng: 81

28/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SÓ 24.191 Công Ty TNHH Tiệm Phố Núi Tuyển Dụng 01 TẠP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.192 CÔNG TY TNHH MTV KHANG LỘC SƠN Tuyển Dụng 50 nam/nữ Lao động phổ thông thời vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.126 CÔNG TY TNHH MTV TRIỆU HẢI GIA LAI Tuyển Dụng 03 Nam LĐPT. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.63 HỘ GIA ĐÌNH CHỊ LY Tuyển Dụng 04 Nam Nhân viên chăn nuôi vịt. Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.45 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐẠI PHÁT HR Tuyển Dụng 2000 Nam/nữ LĐPT và LĐ Tay nghề. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2000

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Dương

24/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.46 CÔNG TY TNHH CPV FOOD Tuyển Dụng 1100 Nam/nữ LĐPT ( Tháng 1: 400, Tháng 2: 400, Tháng 3: 300 LĐ). Lương: 5.000.000 Số lượng: 1100

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Bình Phước

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.43 CÔNG TY TNHH HWA SEUNG VINA Tuyển Dụng 1000 Nam/nữ LĐPT. Lương: 6.700.000 Số lượng: 1000

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đồng Nai

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.39 TIỆM PHOTOCOPY - NHÂN VIÊN PHOTOCOPY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.2 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI - NHÂN VIÊN LĐPT Lương: 7.500.000 Số lượng: 200

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

03/01/2024

Đến khi tuyển xong