Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.24.322 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN Tuyển Dụng 30 Công nhân nông lâm. Lương: 8.500.000 Số lượng: 50

12/07/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Long An

12/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.261 HỘ KINH DOANH TƯ NGUYỄN Tuyển Dụng 03 nam công nhân làm tại vườn cây. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.184 CÔNG TY CP CHĂN NUÔI GIA LAI Tuyển Dụng 03 Nam Nhân viên kỹ thuật chuối Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

13/06/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

13/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.56 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TENABIO VIỆT ĐỨC Tuyển Dụng 01 Nam/nữ Kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.235 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI Tuyển Dụng 100 nam/nữ nhân viên kỹ thuật cây ăn trái. Lương: 8.000.000 Số lượng: 100

11/04/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.179 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI Tuyển Dụng 02 nam Kỹ sư nông nghiệp. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

20/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

20/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.149 HTX DỊCH VỤ SXKD NÔNG LÂM NGHIỆP LONG HƯNG Tuyển Dụng 01 Nam/Nữ kỹ sư nông nghiệp. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.147 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ THỊT – BÒ SỮA CAO NGUYÊN Tuyển Dụng 05 nam/nữ Nhân viên thú y. Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.122 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GIA LAI Tuyển Dụng 6 nam/ nữ kỹ sư nông nghiệp, BVTV nhanh nhẹn, chịu khó, Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.116 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HÙNG GIA LAI Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ thuật lâm sinh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 24.2 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI - NHÂN VIÊN TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT SẦU RIÊNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.572 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VISIMEX 02 nam nhân viên quản lý và phát triển vùng trồng ORGANIC. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX - CHI NHÁNH GIA LAI - 01 Nam Nhân viên quản lý và phát triển vùng trông ORGANIC Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX - CHI NHÁNH GIA LAI - 01 Nam Nhân viên nông lâm. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.569 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC BÌNH PHƯỚC TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Phước

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.569 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC GIA LAI Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

01/12/2023

31/12/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.558 CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND rs *. 01 Nam Nhân viên Quản lý sản xuất nhà máy sản xuất cà phê nhân xanh. Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

23/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.543 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TENABIO VIỆT ĐỨC Tuyển Dụng 01 Nam Kỹ sư nông nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

20/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.292 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Tuyển Dụng 05 Nam Kỹ sư nông nghiệp. Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

28/09/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.402 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN Tuyển Dụng 10 nam nhân viên Tổ trưởng nông trường chuối. Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.223 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG DIỆU GIA LAI TUYỂN DỤNG 07 Nam/Nữ Làm vườn ươm bầu ly, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

17/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

17/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 23.222 CÔNG TY TNHH 30-4 GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam Kỹ sư nông nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2023

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.744 CÔNG TY CỔ PHẦN VANILLA TUYỂN DỤNG 2 nam/nữ kỹ sư nông nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Trang, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.704 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG MINH TUYỂN DỤNG 1 nam kỹ sư nông nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.661 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG GIA TUYỂN DỤNG 04 nam/nữ Nhân viên Kỹ thuật nông lâm nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.645 HỘ GIA ĐÌNH TRẦN TRỌNG TỐN TUYỂN DỤNG 02 nam/nữ (vợ chồng) hoặc 02 nam, làm vườn. Vườn hồ tiêu, trái cây, và phê (5ha). Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Al Bá, Huyện Chư Sê, Gia Lai

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.644 CÔNG TY CỔ PHẦN POWERCARE TUYỂN DỤNG 01 nam kỹ sư lâm nghiệp. Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.615 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG TUYỂN DỤNG 04 nam Cán bộ kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (Trong đó trình độ Cao đẳng trở lên số lượng: 2 nam; trình độ Trung cấp số lượng: 2 nam). Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.606 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TOÀN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam người làm vườn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Chư Á, Pleiku, Gia Lai

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 22.507 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PULI TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư nông nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: 201901 Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Gia Lai

28/07/2022

Đến khi tuyển xong