Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 nhân viên nông vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.311 ÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM KHANG TUYỂN DỤNG 02 kỹ thuật nông nghiệp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.304 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LA TUYỂN DỤNG 20 nhân viên chăn nuôi heo. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Sê, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.302 CÔNG TY TNHH NHẤT HƯNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 làm kho (gỗ cao su). Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.298 CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG 04 công nhân làm chanh dây. Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.287 CÔNG TY TNHH MTV SÊ SAN TUYỂN DỤNG 10 công nhân cắt dây chanh; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.282 TUYỂN DỤNG 02 công nhân. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.263 HTX NÔNG NGHIỆP TM DV HỮ CƠ TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 04 công nhân chăm sóc vật nuôi. Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

24/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.261 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 100 Giám sát nông trường cây ăn trái. Lương: 5.000.000 Số lượng: 100

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.263 HTX NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI& DỊCH VỤ HỮU CƠ TÂY NGUYÊN TUYỂN DỤNG 04 công nhân Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

20/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.245 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 kỸ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.230 TRANG TRẠI TƯ NHÂN ĐỨC CƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư nông nghiệp. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.224 CÔNG TY CP CHĂN NUÔI BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 04 nam/nữ nhân viên thông tin; 20 nam/nữ nhân viên thú y; 03 nam/ nữ nhân viên kiểm soát chất lượng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 27

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.222 CÔNG TY TNHH MTV 715 TUYỂN DỤNG170 công nhân nhận khoán, chăm sóc cao su kinh doanh; Trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 170

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.206 CÔNG TY TNHH NHƯ HUY PHÁT TUYỂN DỤNG 02 làm vườn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.164 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư nông nghiệp. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.16 CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT TUYỂN DỤNG 06 chăn nuôi gà. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.15 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 nhân viên kỹ thuật Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.108 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 Bác sĩ thú y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.105 HỘ GIA ĐÌNH ANH ANH TUYỂN DỤNG 02 làm vườn Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.82 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO - CHI NHÁNH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.65 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI Tuyển dụng 01 nhân viên chăm sóc lan, chanh giống Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.6 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN THÚ Y Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.6 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ BÒ SINH SẢN Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI MÃ SỐ 20.562 TUYỂN DỤNG 100 NAM KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP PHỤ TRÁCH CÂY TRỒNG (Cây lúa, cây ăn trái, rau màu) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.353 CÔNG TY SITTO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.536 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: 4.590 Số lượng: 2

01/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.496 CÔNG TY TNHH MTV SÂM PHÁT TUYỂN DỤNG02 CẶP VỢ CHỒNG GIỮ VƯỜN, CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN TRÁI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.463 CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP SÊ SAN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.428 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BÒ TRUNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 50 CÔNG NHÂN CHĂN NUÔI BÒ Lương: 7.000.000 Số lượng: 50

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/10/2020

Đến khi tuyển xong