Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí - Chế tạo - Sửa chữa.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.229 CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 05 kỹ thuật viên máy, gầm điện, Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.229 CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI TUYỂN DỤNG 05 tư vấn bán hàng xe tải. Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 ỹ thuật viên sửa chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.119 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TRÚC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.112 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 cơ khí Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.63 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nam công nhân cơ khí Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.499 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HOÀNG LONG BẢO TUYỂN DỤNG 20 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ, THỢ HÀN Lương: 14.000.000 Số lượng: 20

11/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

11/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.371 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.282 TRUNG TÂM TRÍ VIỆT GIA LAI TUYỂN DỤNG 11 GIÁO VIÊN (3 TOÁN, 2 LÝ, 2 HÓA, 2 ANH VĂN, 2 NGỮ VĂN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 11

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.280 CÔNG TY CP NSTP QUẢNG NGÃI N.MÁY CỒN VÀ TB.SẮN ĐĂKTÔ TUYỂN DỤNG 10 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ, ĐIỆN, KCS VÀ VẬN HÀNH MÁY TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỒN VÀ TINH BỘT SẮN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

15/07/2020

30/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.233 CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN TUYỂN DỤNG 05 CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

16/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.227 CÔNG TY TNHH ANH THINH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.227 CÔNG TY TNHH ANH THINH PHÁT GIA LAI TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.225 CỬA HÀNG XE MÁY THẢO TUYỂN DỤNG 02 KỸ THUẬT VIÊN SỮA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Phú Thiện, Gia Lai

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.219 CÔNG TY MẠNH PHÁT TUYỂN DỤNG 05 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/06/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

08/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.130 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ADS TUYỂN DỤNG 30 THỢ CƠ KHÍ Lương: 12.000.000 Số lượng: 30

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.130 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ADS TUYỂN DỤNG 05 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.117 CÔNG TY TNHH TTM TUYỂN DỤNG 02 THỢ CƠ KHI Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.83 CHI NHÁNH CHƯ PƯH - CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 05 KỸ THUẬT VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.83 CHI NHÁNH CHƯ PƯH - CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN PHỤ TÙNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

24/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

24/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.71 CÔNG TY TNHH OLAM TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.37 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH TUYỂN DỤNG 05 KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA (GẦM, MÁY, ĐIỆN...) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.27 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN CƠ KHÍ, ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỶ SƯ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.17 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 NAM KỶ SƯ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.511 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN MINH GA LAI TUYỂN DỤNG 04 CƠ KHÍ HOẶC ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.509 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO - IN ẤN HUY LỰC TUYỂN DỤNG 02 THỢ HÀN, CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/11/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.462 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THỦY SIÊU TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 1901.414 HỘ KINH DOANH MINH TIẾN TUYỂN DỤNG 01 THỢ ĐIỆN CƠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

25/09/2019

Đến khi tuyển xong