Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.331 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUỐC KHÁNH TUYỂN DỤNG 01 nam/nữ kỹ sư điện; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nhân viên bảo trì điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.321 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.290 THẾ GIỚI BẾP TUYỂN DỤNG 02 nhân viên kỹ thuật điện; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

10/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.280 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A TUYỂN DỤNG 10 nhân viên các vị trí: Trưởng ca, trực điều khiển trung tâm, NV vẬn hành. Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

03/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.269 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 02 nhân viên vận hành Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.269 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 3 nam kỹ sư Điện., 02 nam kỹ sư thủy lợi, thủy Điện., 02 nam kỹ sư xây dựng, 02 nam kỹ sư cơ Điện, 01 nam kỹ sư Điện tự động hóa., 02 nữ chuyên viên phòng kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

26/05/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.244 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 kỹ sư điện. Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.209 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP HƯNG NGUYÊN TUYỂN DỤNG 01 Kỹ sư điện, chế tạo máy, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Đồng Nai

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.181 TRƯỜNG QUỐC TẾ SONG NGỮ HỌC VIỆN ANH QUỐC UKA GIA LAI TUYỂN DỤNG 1 Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.165 NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IA BANG I-CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI TUYỂN DỤNG05 kỹ sư Điện. Lương: 18.000.000 Số lượng: 5

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Prông, Gia Lai

05/04/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 2 công nhân vận hành trạm trộn bê tông. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 2 chuyên viên kỹ thuật. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 2 kỹ sư cơ điện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 05 kỹ sư thủy lợi thủy điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.142 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN ĐỨC BẢO KON TUM TUYỂN DỤNG 05 kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 kỹ thuật viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.99 CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 chủ quản điện khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.98 CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 Vận hành nhà máy điện Mặt trời Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Đăk Pơ, Gia Lai

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.66 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ HẠNH Tuyển dụng 03 nhân viên kỹ thuật quản lý công trình đường dây và Trạm biến áp. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.60 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA GRAI 3 TUYỂN DỤNG 03 vận hành thủy điện Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Ia Grai, Gia Lai

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.43 CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN IA PÊT ĐAK ĐOA SỐ MỘT TUYỂN DỤNG 09 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 90.000.000 Số lượng: 9

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.32 CÔNG TY TNHH MTV TRANG ĐỨC TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

17/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.24 CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THẢO PHÚ GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 THỢ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.3 NHÀ PHÂN PHỐI VĨNH AN TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN XANH TÂY NGUYÊN MÃ SỐ 20.563 TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/12/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

23/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.482 TRANG TRẠI BÒ SỮA - CÔNG TY CP CHĂN NUÔI BÒ THỊT - BÒ SỮA CAO NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Mang Yang, Gia Lai

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.346 CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI TUYỂN DỤNG 09 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

09/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 20.440 CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM TUYỂN DỤNG 02 CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 201901 Huyện Chư Păh, Gia Lai

08/10/2020

Đến khi tuyển xong