Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.233 CÔNG TY TNHH XD TM TIẾN NGUYÊN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 sale thị trường. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.228 CÔNG TY TNHH VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 Phụ trách Maketing. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.223 SHOP THỜI TRANG MỸ NỮ TUYỂN DỤNG 01 bán hàng tại cửa hàng, Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.211 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên bán hàng; 07 nữ nhân viên bán hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.205 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HOÀNG QUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nhân viên bán hàng. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.199 CÔNG TY ADN LAND TUYỂN DỤNG 10 nhân viên kinh doanh bán hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.193 TIỆM ĐIỆN TOÀN THỊNH TUYỂN DỤNG 01 bán hàng tại chỗ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.192 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC I SMART LAND TUYỂN DỤNG 30 nhân viên kinh doanh. Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.188 CA FE UYÊN VY tuyển dụng: 01 nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.184 CỬA HÀNG DŨNG LOAN tuyển dụng: 01 nhân viên phụ bán hàng. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.172 LOTTERIA TUYỂN DỤNG 06 nhân viên bán hàng, bếp; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 nhân viên Social - Marteting. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 Nhân viên Content - Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 3 Trưởng nhóm kinh doanh Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 5 nhân viên Telesales Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.167 CÔNG TY CP DU LỊCH GIA LAI UYỂN DỤNG 10 nhân viên phục vụ; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.166 CÔNG TY TNHH HỢP NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 nhân viên hàng. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.162 CÔNG TY TNHH XNK NUGA VINA - CHI NHÁNH NUGA BEST GIA LAI 3 TUYỂN DỤNG 01 nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.158 CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 08 Giám đốc trung tâm quận/huyện. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.157 SHOP SI TUYỂN THIỆN TÂM TUYỂN DỤNG 02 nhân viên phụ bán hàng và chốt đơn. Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21..155 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXX TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 08 nhân viên tư vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.54 CHI NHÁNH CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG TẠI GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên bán xăng dầu. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Phường Yên Thế, Pleiku, Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.152 CÔNG TY TNHH MAX LIFE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 03 nhân viên tư vấn bán hàng. Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.151 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN DỤNG 35 nhân viên giao hàng. Lương: 6.000.000 Số lượng: 35

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.150 CÔNG TY CP TIẾN NÔNG GIA LAI TUYỂN DỤNG 03 nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.149 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG PHỤNG KON TUM TUYỂN DỤNG 01 nhân viên Marketing thị trường Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.146 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THAI COM 360 TUYỂN DỤNG 03 nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.37 CÔNG TY TNHH EARTH FOODS VIỆT NAM TUYỂN DỤNG 02 Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.135 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG EAKMAT TUYỂN DỤNG 02 nhân viên kinh doanh Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

24/03/2021

Đến khi tuyển xong