Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.325 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 01 chuyên viên marketing. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

09/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.318 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên marketing. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.318 CÔNG TY TNHH TOYOTA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 nhân viên thiết kế. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.312 TẠP HÓA THÀNH HƯỜNG TUYỂN DỤNG 01 bán hàng tạp hóa và phụ việc. Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/07/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

02/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.284 Unis Group TUYỂN DỤNG 01 Nhân Viên Kinh Doanh (Thị trường Gia Lai) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21.284 Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.294 HB FINANCE GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 nam/nữ nhân viên telesale và nhân viên kinh doanh. Lương: 4.700.000 Số lượng: 10

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.288 CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG 4 hân viên bán hàng; Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

09/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.262 CÔNG TY TNHH MTV TM DV Ô TÔ HỢP NGUYÊN TUYỂN DỤNG 02 bán hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.259 CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ SƠN NGUYÊN TUYỂN DỤNG 05 quản lý và nhân viên kinh doanh thị trường Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Kon Tum

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.256 CÔNG TY TNHH THC SÀI GÒN TOURIST- CHI NHÁNH 3 PGD GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nhân viên kinh doanh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

18/05/2021

31/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.255 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 200 nhân viên kinh doanh. Lương: 8.000.000 Số lượng: 200

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.255 CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH (TRƯỜNG SINH GROUP) TUYỂN DỤNG 05 nhân viên marketing. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.250 CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB LIFE GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 quản lý kinh doanh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.250 CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB LIFE GIA LAI TUYỂN DỤNG 07 đại diện kinh doanh. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.248 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX HTD BÌNH TIÊN TUYỂN DỤNG 07 nhân viên bán hàng. Lương: 5.500.000 Số lượng: 7

13/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

13/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.240 CÔNG TY TNHH MTV MINH LÊ GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nhân viên bán xăng dầu. Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

12/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.237 KOPIC COFFEE GIA LAI TUYỂN DỤNG 10 nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.233 CÔNG TY TNHH XD TM TIẾN NGUYÊN GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 sale thị trường. Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.228 CÔNG TY TNHH VĨNH TÍN TUYỂN DỤNG 01 Phụ trách Maketing. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.223 SHOP THỜI TRANG MỸ NỮ TUYỂN DỤNG 01 bán hàng tại cửa hàng, Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành Phố Hồ Chí Minh

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.211 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC GIA LAI TUYỂN DỤNG 02 nam nhân viên bán hàng; 07 nữ nhân viên bán hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.205 HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ HOÀNG QUYÊN TUYỂN DỤNG 01 nhân viên bán hàng. Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.199 CÔNG TY ADN LAND TUYỂN DỤNG 10 nhân viên kinh doanh bán hàng. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.193 TIỆM ĐIỆN TOÀN THỊNH TUYỂN DỤNG 01 bán hàng tại chỗ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.192 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC I SMART LAND TUYỂN DỤNG 30 nhân viên kinh doanh. Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.188 CA FE UYÊN VY tuyển dụng: 01 nhân viên phục vụ. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MÃ SỐ 21.184 CỬA HÀNG DŨNG LOAN tuyển dụng: 01 nhân viên phụ bán hàng. Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.172 LOTTERIA TUYỂN DỤNG 06 nhân viên bán hàng, bếp; Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 nhân viên Social - Marteting. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Thành phố Pleiku, Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã số 21.169 CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI TUYỂN DỤNG 2 Nhân viên Content - Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 201901 Tỉnh Gia Lai

06/04/2021

Đến khi tuyển xong